$hide=mobile

[Solutions] Baltic Way Mathematical Competition 2014

 1. Show that \[\cos(56^{\circ}) \cdot \cos(2 \cdot 56^{\circ}) \cdot \cos(2^2\cdot 56^{\circ})\cdot . . . \cdot \cos(2^{23}\cdot 56^{\circ}) = \frac{1}{2^{24}} .\]
 2. Let $a_0, a_1, . . . , a_N$ be real numbers satisfying $a_0 = a_N = 0$ and \[a_{i+1} - 2a_i + a_{i-1} = a^2_i\] for $i = 1, 2, . . . , N - 1.$ Prove that $a_i\leq 0$ for $i = 1, 2, . . . , N- 1.$
 3. Positive real numbers $a, b, c$ satisfy $\frac{1}{a} +\frac{1}{b} +\frac{1}{c} = 3.$ Prove the inequality \[\frac{1}{\sqrt{a^3+ b}}+\frac{1}{\sqrt{b^3 + c}}+\frac{1}{\sqrt{c^3 + a}}\leq \frac{3}{\sqrt{2}}.\]
 4. Find all functions $f$ defined on all real numbers and taking real values such that \[f(f(y)) + f(x - y) = f(xf(y) - x),\] for all real numbers $x, y.$
 5. Given positive real numbers $a, b, c, d$ that satisfy equalities \[a^2 + d^2 - ad = b^2 + c^2 + bc, \ \ a^2 + b^2 = c^2 + d^2\] find all possible values of the expression $$\frac{ab+cd}{ad+bc}.$$
 6. In how many ways can we paint $16$ seats in a row, each red or green, in such a way that the number of consecutive seats painted in the same colour is always odd?
 7. Let $p_1, p_2, . . . , p_{30}$ be a permutation of the numbers $1, 2, . . . , 30.$ For how many permutations does the equality $\sum^{30}_{k=1}|p_k - k| = 450 $ hold?
 8. Albert and Betty are playing the following game. There are $100$ blue balls in a red bowl and $100$ red balls in a blue bowl. In each turn a player must make one of the following moves:
  • Take two red balls from the blue bowl and put them in the red bowl.
  • Take two blue balls from the red bowl and put them in the blue bowl.
  • Take two balls of different colors from one bowl and throw the balls away.
  They take alternate turns and Albert starts. The player who first takes the last red ball from the blue bowl or the last blue ball from the red bowl wins. Determine who has a winning strategy.
 9. What is the least posssible number of cells that can be marked on an $n \times n$ board such that for each $m >\frac{ n}{2}$ both diagonals of any $m \times m$ sub-board contain a marked cell?
 10. In a country there are $100$ airports. Super-Air operates direct flights between some pairs of airports (in both directions). The traffic of an airport is the number of airports it has a direct Super-Air connection with. A new company, Concur-Air, establishes a direct flight between two airports if and only if the sum of their traffics is at least $100.$ It turns out that there exists a round-trip of Concur-Air flights that lands in every airport exactly once. Show that then there also exists a round-trip of Super-Air flights that lands in every airport exactly once.
 11. Let $\Gamma$ be the circumcircle of an acute triangle $ABC.$ The perpendicular to $AB$ from $C$ meets $AB$ at $D$ and $\Gamma$ again at $E.$ The bisector of angle $C$ meets $AB$ at $F$ and $\Gamma$ again at $G.$ The line $GD$ meets $\Gamma$ again at $H$ and the line $HF$ meets $\Gamma$ again at $I.$ Prove that $AI = EB.$
 12. Triangle $ABC$ is given. Let $M$ be the midpoint of the segment $AB$ and $T$ be the midpoint of the arc $BC$ not containing $A$ of the circumcircle of $ABC.$ The point $K$ inside the triangle $ABC$ is such that $MATK$ is an isosceles trapezoid with $AT\parallel MK.$ Show that $AK = KC.$
 13. Let $ABCD$ be a square inscribed in a circle $\omega$ and let $P$ be a point on the shorter arc $AB$ of $\omega$. Let $CP\cap BD = R$ and $DP \cap AC = S.$ Show that triangles $ARB$ and $DSR$ have equal areas.
 14. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral such that the line $BD$ bisects the angle $ABC.$ The circumcircle of triangle $ABC$ intersects the sides $AD$ and $CD$ in the points $P$ and $Q,$ respectively. The line through $D$ and parallel to $AC$ intersects the lines $BC$ and $BA$ at the points $R$ and $S,$ respectively. Prove that the points $P, Q, R$ and $S$ lie on a common circle.
 15. The sum of the angles $A$ and $C$ of a convex quadrilateral $ABCD$ is less than $180^{\circ} .$ Prove that \[AB \cdot CD + AD \cdot BC < AC(AB + AD).\]
 16. Determine whether $712! + 1$ is a prime number.
 17. Do there exist pairwise distinct rational numbers $x, y$ and $z$ such that \[\frac{1}{(x - y)^2}+\frac{1}{(y - z)^2}+\frac{1}{(z - x)^2}= 2014?\]
 18. Let $p$ be a prime number, and let $n$ be a positive integer. Find the number of quadruples $(a_1, a_2, a_3, a_4)$ with $a_i\in \{0, 1, \ldots, p^n - 1\}$ for $i = 1, 2, 3, 4$, such that \[p^n \mid (a_1a_2 + a_3a_4 + 1).\]
 19. Let $m$ and $n$ be relatively prime positive integers. Determine all possible values of \[\gcd(2^m - 2^n, 2^{m^2+mn+n^2}- 1).\]
 20. Consider a sequence of positive integers $a_1, a_2, a_3, . . .$ such that for $k \geq 2$ we have $a_{k+1} =\frac{a_k + a_{k-1}}{2015^i},$ where $2015^i$ is the maximal power of $2015$ that divides $a_k + a_{k-1}.$ Prove that if this sequence is periodic then its period is divisible by $3.$

Post a Comment


$hide=home

$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

$hide=post$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

$hide=home

Kỷ Yếu$cl=violet$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

Journals$cl=green$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

Name

Ả-rập Xê-út,1,Abel,5,Albania,2,AMM,2,Amsterdam,5,Ấn Độ,1,An Giang,21,Andrew Wiles,1,Anh,2,Áo,1,APMO,19,Ba Đình,2,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,52,Bắc Giang,49,Bắc Kạn,1,Bạc Liêu,9,Bắc Ninh,47,Bắc Trung Bộ,7,Bài Toán Hay,5,Balkan,37,Baltic Way,30,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,66,Bến Tre,46,Benelux,13,Bình Định,44,Bình Dương,21,Bình Phước,38,Bình Thuận,34,Birch,1,Booklet,11,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,5,Buôn Ma Thuột,1,BxMO,12,Cà Mau,13,Cần Thơ,14,Canada,39,Cao Bằng,6,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,36,Caucasus,2,CGMO,10,China,10,Chọn Đội Tuyển,347,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,124,Chuyên Sư Phạm,31,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,610,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,25,Đà Nẵng,39,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,54,Đắk Nông,7,Đan Phượng,1,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi HSG,1641,Đề Thi JMO,1,Điện Biên,8,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,4,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đống Đa,4,Đồng Nai,49,Đồng Tháp,51,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Duyên Hải Bắc Bộ,25,E-Book,33,EGMO,16,ELMO,19,EMC,8,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,26,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,12,Gia Lai,25,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giảng Võ,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,2,Hà Lan,1,Hà Nam,29,Hà Nội,231,Hà Tĩnh,72,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,49,Hải Phòng,42,Hàn Quốc,5,Hậu Giang,4,Hậu Lộc,1,Hilbert,1,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,13,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,100,HSG 11,86,HSG 12,580,HSG 9,402,HSG Cấp Trường,78,HSG Quốc Gia,99,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,32,Hương Sơn,2,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,25,IMO,54,India,45,Inequality,13,InMC,1,International,307,Iran,11,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,20,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,16,KHTN,53,Kiên Giang,63,Kim Liên,1,Kon Tum,18,Korea,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,42,Lai Châu,4,Lâm Đồng,33,Lạng Sơn,21,Langlands,1,Lào Cai,16,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Quý Đôn,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,1,Leibniz,1,Long An,42,Lớp 10,10,Lớp 10 Chuyên,452,Lớp 10 Không Chuyên,229,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lương Tài,1,Lưu Giang Nam,2,Lý Thánh Tông,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,10,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,Mỹ,9,MYTS,4,Nam Định,32,Nam Phi,1,Nam Trung Bộ,1,National,249,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,50,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Mình Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,8,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,1,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,3,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,41,Ninh Thuận,15,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,19,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,98,Olympic 10/3,5,Olympic 11,89,Olympic 12,30,Olympic 24/3,6,Olympic 27/4,20,Olympic 30/4,66,Olympic KHTN,6,Olympic Sinh Viên,73,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,300,Olympic Toán Sơ Cấp,3,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,30,Phú Yên,26,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,44,Putnam,25,Quảng Bình,44,Quảng Nam,31,Quảng Ngãi,33,Quảng Ninh,43,Quảng Trị,26,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,12,RMO,24,Romania,36,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,69,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia,7,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,24,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,27,Sóc Trăng,28,Sơn La,11,Spain,8,Star Education,5,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,14,Tập San,6,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,29,Thạch Hà,1,Thái Bình,39,Thái Nguyên,49,Thái Vân,2,Thanh Hóa,57,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPTQG,15,THTT,6,Thừa Thiên Huế,35,Tiền Giang,19,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Chuyên,2,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,125,Trà Vinh,5,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,34,Trại Hè Hùng Vương,25,Trại Hè Phương Nam,5,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,9,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trung Quốc,12,Trường Đông,19,Trường Hè,7,Trường Thu,1,Trường Xuân,2,TST,55,Tuyên Quang,6,Tuyển Sinh,3,Tuyển Tập,44,Tuymaada,4,Undergraduate,66,USA,44,USAJMO,10,USATST,7,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,2,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,27,Vĩnh Long,20,Vĩnh Phúc,63,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,46,VNTST,22,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Yên Bái,17,Yên Định,1,Yên Thành,1,Zhautykov,11,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad: [Solutions] Baltic Way Mathematical Competition 2014
[Solutions] Baltic Way Mathematical Competition 2014
MOlympiad
https://www.molympiad.net/2017/08/baltic-way-mathematical-competition-2014-solutions.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2017/08/baltic-way-mathematical-competition-2014-solutions.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy