$hide=mobile

[Solutions] Hanoi Open Mathematics Competition 2015

Junior

 1. What is the $7$th term of the sequence $\{-1, 4,-2, 3,-3, 2,...\}$?
 2. The last digit of number $2017^{2017} - 2013^{2015}$ is?
 3. The sum of all even positive integers less than $100$ those are not divisible by $3$ is?
 4. A regular hexagon and an equilateral triangle have equal perimeter. If the area of the triangle is $4\sqrt3$ square units, the area of the hexagon is?.
 5. Let $a,b,c$ and $m$ ($0 \le m \le 26$) be integers such that $$a + b + c = (a - b)(b- c)(c - a) = m \pmod 27$$ then $m$ is?
 6. Let $a, b, c \in [-1, 1] $ such that $1 + 2abc \ge a^2 + b^2 + c^2$. Prove that $$1 + 2a^2b^2c^2 \ge a^4 + b^4 + c^4.$$
 7. Solve equation $x^4 = 2x^2 + \lfloor x \rfloor$, where $ \lfloor x \rfloor$ is an integral part of $x$. 
 8. Solve the equation $$(2015x -2014)^3 = 8(x-1)^3 + (2013x -2012)^3$$
 9. Let $a, b,c$ be positive numbers with $abc = 1$. Prove that $$a^3 + b^3 + c^3 + 2[(ab)^3 + (bc)^3 + (ca)^3] \ge 3(a^2b + b^2c + c^2a).$$
 10. A right-angled triangle has property that, when a square is drawn externally on each side of the triangle, the six vertices of the squares that are not vertices of the triangle are concyclic. Assume that the area of the triangle is $9$ cm$^2$. Determine the length of sides of the triangle. 
 11. Given a convex quadrilateral $ABCD$. Let $O$ be the intersection point of diagonals $AC$ and $BD$ and let $I$, $K$, $H$ be feet of perpendiculars from $B$, $O$, $C$ to $AD$, respectively. Prove that $$AD \times BI \times CH \le AC \times BD \times OK.$$
 12. Give a triangle $ABC$ with heights $h_a = 3 cm$, $h_b = 7 cm$ and $h_c = d cm$, where $d$ is an integer. Determine $d$. 
 13. Give rational numbers $x, y$ such that $$(x^2 + y^2 - 2) (x + y)^2 + (xy + 1)^2 = 0.$$ Prove that $\sqrt{1 + xy}$ is a rational number. 
 14. Determine all pairs of integers $(x, y)$ such that $$2xy^2 + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy.$$
 15. Let the numbers $a, b,c$ satisfy the relation $a^2+b^2+c^2 \le 8$. Determine the maximum value of $$M = 4(a^3 + b^3 + c^3) - (a^4 + b^4 + c^4)$$

Senior

 1. The sum of all even positive integers less than $100$ those are not divisible by $3$ is?
 2. A regular hexagon and an equilateral triangle have equal perimeter. If the area of the triangle is $4\sqrt3$ square units, the area of the hexagon is?.
 3. Suppose that $a > b > c > 1$. One of solutions of the equation $$\frac{(x - a)(x - b)}{(c - a)(c - b)}+\frac{(x - b)(x - c)}{(a - b)(a - c)}+\frac{(x - c)(x - a)}{(b - c)(b - a)}= x$$ is?
 4. Let $a,b,c$ and $m$ ($0 \le m \le 26$) be integers such that $a + b + c = (a - b)(b- c)(c - a) = m$ (mod $27$) then $m$ is?
 5. The last digit of number $2017^{2017} - 2013^{2015}$ is?
 6. Let $a, b, c \in [-1, 1] $ such that $1 + 2abc \ge a^2 + b^2 + c^2$. Prove that $$1 + 2a^2b^2c^2 \ge a^4 + b^4 + c^4.$$
 7. Solve equation $x^4 = 2x^2 + \lfloor x \rfloor$, where $ \lfloor x \rfloor$ is an integral part of $x$. 
 8. Solve the equation $$(x + 1)^3(x - 2)^3 + (x -1)^3(x + 2)^3 = 8(x^2 -2)^3.$$
 9. Let $a, b,c$ be positive numbers with $abc = 1$. Prove that $$a^3 + b^3 + c^3 + 2[(ab)^3 + (bc)^3 + (ca)^3] \ge 3(a^2b + b^2c + c^2a).$$
 10. A right-angled triangle has property that, when a square is drawn externally on each side of the triangle, the six vertices of the squares that are not vertices of the triangle are concyclic. Assume that the area of the triangle is $9$ cm$^2$. Determine the length of sides of the triangle. 
 11. Given a convex quadrilateral $ABCD$. Let $O$ be the intersection point of diagonals $AC$ and $BD$ and let $I$, $K$, $H$ be feet of perpendiculars from $B$, $O$, $C$ to $AD$, respectively. Prove that $$AD \times BI \times CH \le AC \times BD \times OK.$$
 12. Give an isosceles triangle $ABC$ at $A$. Draw ray $Cx$ being perpendicular to $CA, BE$ perpendicular to $Cx$ ($E \in Cx$).Let $M$ be the midpoint of $BE$, and $D$ be the intersection point of $AM$ and $Cx$. Prove that $BD \perp BC$. Let $m$ be given odd number, and let $a, b$ denote the roots of equation $x^2 + mx - 1 = 0$ and $c = a^{2014} + b^{2014}$, $d =a^{2015} + b^{2015}$. Prove that $c$ and $d$ are relatively prime numbers. 
 13. Determine all pairs of integers $(x, y)$ such that $$2xy^2 + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy.$$
 14. Let the numbers $a, b,c$ satisfy the relation $a^2+b^2+c^2+d^2 \le 12$. Determine the maximum value of $$M = 4(a^3 + b^3 + c^3+d^3) - (a^4 + b^4 + c^4+d^4)$$

Post a Comment


$hide=mobile

$hide=mobile

$hide=mobile

$show=post$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

Kỷ Yếu$cl=violet$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0$hide=mobile

Journals$cl=green$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0$hide=mobile

Name

Ả-rập Xê-út,1,Abel,5,Albania,2,AMM,3,Amsterdam,5,Ấn Độ,2,An Giang,23,Andrew Wiles,1,Anh,2,Áo,1,APMO,19,Ba Đình,2,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,52,Bắc Giang,50,Bắc Kạn,1,Bạc Liêu,9,Bắc Ninh,48,Bắc Trung Bộ,7,Bài Toán Hay,5,Balkan,38,Baltic Way,30,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,66,Bến Tre,46,Benelux,14,Bình Định,45,Bình Dương,23,Bình Phước,38,Bình Thuận,34,Birch,1,Booklet,11,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,6,Buôn Ma Thuột,1,BxMO,13,Cà Mau,14,Cần Thơ,14,Canada,40,Cao Bằng,7,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,36,Caucasus,2,CGMO,10,China,10,Chọn Đội Tuyển,353,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,124,Chuyên Sư Phạm,31,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,618,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,26,Đà Nẵng,39,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,56,Đắk Nông,7,Đan Phượng,1,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi,1,Đề Thi HSG,1770,Đề Thi JMO,1,Điện Biên,8,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,4,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đống Đa,4,Đồng Nai,49,Đồng Tháp,52,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Duyên Hải Bắc Bộ,25,E-Book,33,EGMO,17,ELMO,19,EMC,9,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,26,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,12,Gia Lai,26,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giảng Võ,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,2,Hà Lan,1,Hà Nam,29,Hà Nội,232,Hà Tĩnh,73,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,50,Hải Phòng,42,Hàn Quốc,5,Hậu Giang,4,Hậu Lộc,1,Hilbert,1,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,13,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,101,HSG 11,91,HSG 12,587,HSG 9,425,HSG Cấp Trường,78,HSG Quốc Gia,106,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,33,Hương Sơn,2,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,26,IMO,56,IMT,1,India,45,Inequality,13,InMC,1,International,315,Iran,11,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,20,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,17,KHTN,54,Kiên Giang,64,Kim Liên,1,Kon Tum,18,Korea,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,42,Lai Châu,4,Lâm Đồng,33,Lạng Sơn,21,Langlands,1,Lào Cai,17,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Quý Đôn,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,1,Leibniz,1,Long An,42,Lớp 10,10,Lớp 10 Chuyên,455,Lớp 10 Không Chuyên,229,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lương Tài,1,Lưu Giang Nam,2,Lý Thánh Tông,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,11,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,Mỹ,10,MYM,227,MYTS,4,Nam Định,33,Nam Phi,1,Nam Trung Bộ,1,National,249,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,52,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Mình Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,8,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,1,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,4,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,43,Ninh Thuận,15,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,19,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,99,Olympic 10/3,5,Olympic 11,92,Olympic 12,30,Olympic 24/3,7,Olympic 27/4,20,Olympic 30/4,69,Olympic KHTN,6,Olympic Sinh Viên,73,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,304,Olympic Toán Sơ Cấp,3,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,30,Phú Yên,29,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,45,Putnam,25,Quảng Bình,44,Quảng Nam,32,Quảng Ngãi,34,Quảng Ninh,43,Quảng Trị,27,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,12,RMO,24,Romania,36,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,69,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia,7,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,24,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,27,Sóc Trăng,28,Sơn La,12,Spain,8,Star Education,5,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,14,Tập San,6,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,29,Thạch Hà,1,Thái Bình,39,Thái Nguyên,49,Thái Vân,2,Thanh Hóa,62,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPTQG,15,THTT,7,Thừa Thiên Huế,36,Tiền Giang,19,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Chuyên,2,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,126,Trà Vinh,6,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,34,Trại Hè Hùng Vương,25,Trại Hè Phương Nam,5,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,9,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trung Quốc,14,Trường Đông,19,Trường Hè,7,Trường Thu,1,Trường Xuân,2,TST,56,Tuyên Quang,6,Tuyển Sinh,3,Tuyển Sinh 10,680,Tuyển Tập,44,Tuymaada,4,Undergraduate,67,USA,44,USAJMO,10,USATST,7,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,2,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,27,Vĩnh Long,21,Vĩnh Phúc,64,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,47,VNTST,22,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Yên Bái,20,Yên Định,1,Yên Thành,1,Zhautykov,11,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad: [Solutions] Hanoi Open Mathematics Competition 2015
[Solutions] Hanoi Open Mathematics Competition 2015
MOlympiad
https://www.molympiad.net/2020/03/hanoi-open-mathematics-competition-2015.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2020/03/hanoi-open-mathematics-competition-2015.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy