$hide=mobile

[Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2013

 1. Determine all real solutions to the following equation \[2^{(2^x)}-3\cdot2^{(2^{x-1}+1)}+8=0.\]
 2. In triangle $ABC$, $\angle A = 90^\circ$ and $\angle C = 70^\circ$. $F$ is point on $AB$ such that $\angle ACF = 30^\circ$, and $E$ is a point on $CA$ such that $\angle CF E = 20^\circ$. Prove that $BE$ bisects $\angle B$. 
 3. A positive integer $n$ has the property that there are three positive integers $x, y, z$ such that $\text{lcm}(x, y) = 180$, $\text{lcm}(x, z) = 900$, and $\text{lcm}(y, z) = n$, where $\text{lcm}$ denotes the lowest common multiple. Determine the number of positive integers $n$ with this property. 
 4. Four boys and four girls each bring one gift to a Christmas gift exchange. On a sheet of paper, each boy randomly writes down the name of one girl, and each girl randomly writes down the name of one boy. At the same time, each person passes their gift to the person whose name is written on their sheet. Determine the probability that both of these events occur
  • Each person receives exactly one gift;
  • No two people exchanged presents with each other (i.e., if $A$ gave his gift to $B$, then $B$ did not give her gift to $A$).
  1. For each positive integer $k$, let $S(k)$ be the sum of its digits. For example, $S(21) = 3$ and $S(105) = 6$. Let $n$ be the smallest integer for which $S(n) - S(5n) = 2013$. Determine the number of digits in $n$. 
  2. Let $x, y, z$ be real numbers that are greater than or equal to $0$ and less than or equal to $\dfrac{1}{2}$.
   a) Determine the minimum possible value of \[x+y+z-xy-yz-zx\] and determine all triples $(x,y,z)$ for which this minimum is obtained.
   b) Determine the maximum possible value of \[x+y+z-xy-yz-zx\] and determine all triples $(x,y,z)$ for which this maximum is obtained.
  3. Consider the following layouts of nine triangles with the letters $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ in its interior. [asy]
 /* Geogebra to Asymptote conversion, documentation at artofproblemsolving.com/Wiki, go to User:Azjps/geogebra */
import graph; size(200);
real labelscalefactor = 0.5; /* changes label-to-point distance */
pen dps = linewidth(0.7) + fontsize(10); defaultpen(dps); /* default pen style */ 
pen dotstyle = black; /* point style */ 
real xmin = 1.740000000000003, xmax = 8.400000000000013, ymin = 3.500000000000005, ymax = 9.360000000000012; /* image dimensions */


draw((5.020000000000005,8.820000000000011)--(2.560000000000003,4.580000000000005)--(7.461947712046029,4.569577506690286)--cycle); 
 /* draw figures */
draw((5.020000000000005,8.820000000000011)--(2.560000000000003,4.580000000000005)); 
draw((2.560000000000003,4.580000000000005)--(7.461947712046029,4.569577506690286)); 
draw((7.461947712046029,4.569577506690286)--(5.020000000000005,8.820000000000011)); 
draw((3.382989341689345,5.990838871467448)--(4.193333333333338,4.580000000000005)); 
draw((4.202511849578174,7.405966442513598)--(5.828619600041468,4.573707435672692)); 
draw((5.841878190157451,7.408513542990484)--(4.193333333333338,4.580000000000005)); 
draw((6.656214943659867,5.990342259816768)--(5.828619600041468,4.573707435672692)); 
draw((4.202511849578174,7.405966442513598)--(5.841878190157451,7.408513542990484)); 
draw((3.382989341689345,5.990838871467448)--(6.656214943659867,5.990342259816768)); 
label("\textbf{A}",(4.840000000000007,8.020000000000010),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{B}",(3.980000000000006,6.640000000000009),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{C}",(4.820000000000007,7.000000000000010),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{D}",(5.660000000000008,6.580000000000008),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{E}",(3.160000000000005,5.180000000000006),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{F}",(4.020000000000006,5.600000000000008),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{G}",(4.800000000000007,5.200000000000007),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{H}",(5.680000000000009,5.620000000000007),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
label("\textbf{I}",(6.460000000000010,5.140000000000006),SE*labelscalefactor,fontsize(22)); 
 /* dots and labels */
clip((xmin,ymin)--(xmin,ymax)--(xmax,ymax)--(xmax,ymin)--cycle); 
 /* end of picture */[/asy]A sequence of letters, each letter chosen from $ A, B, C, D, E, F, G, H, I$ is said to be triangle-friendly if the first and last letter of the sequence is $C$, and for every letter except the first letter, the triangle containing this letter shares an edge with the triangle containing the previous letter in the sequence. For example, the letter after $C$ must be either $A, B$, or $D$. For example, $CBF BC$ is triangle-friendly, but $CBF GH$ and $CBBHC$ are not.
   a) Determine the number of triangle-friendly sequences with $2012$ letters.
   b) Determine the number of triangle-friendly sequences with exactly $2013$ letters.
  4. Let $\triangle ABC$ be an acute-angled triangle with orthocentre $H$ and circumcentre $O$. Let $R$ be the radius of the circumcircle. Let $A'$ be the point on $AO$ (extended if necessary) for which $HA'\perp AO$. Let $B'$ be the point on $BO$ (extended if necessary) for which $HB'\perp BO$. Let $C'$ be the point on $CO$ (extended if necessary) for which $HC'\perp CO$. Prove that $HA'+HB'+HC'<2R$. (The orthocentre of a triangle is the intersection of the three altitudes of the triangle. The circumcircle of a triangle is the circle passing through the triangle’s three vertices. The circummcentre is the centre of the circumcircle)

  Post a Comment


  $hide=mobile

  $hide=mobile

  $hide=mobile

  $show=post$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

  Kỷ Yếu$cl=violet$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0$hide=mobile

  Journals$cl=green$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0$hide=mobile

  Name

  Ả-rập Xê-út,1,Abel,5,Albania,2,AMM,3,Amsterdam,5,Ấn Độ,2,An Giang,23,Andrew Wiles,1,Anh,2,Áo,1,APMO,19,Ba Đình,2,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,52,Bắc Giang,50,Bắc Kạn,1,Bạc Liêu,9,Bắc Ninh,48,Bắc Trung Bộ,7,Bài Toán Hay,5,Balkan,38,Baltic Way,30,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,66,Bến Tre,46,Benelux,14,Bình Định,45,Bình Dương,23,Bình Phước,38,Bình Thuận,34,Birch,1,Booklet,11,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,6,Buôn Ma Thuột,1,BxMO,13,Cà Mau,14,Cần Thơ,14,Canada,40,Cao Bằng,7,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,36,Caucasus,2,CGMO,10,China,10,Chọn Đội Tuyển,352,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,124,Chuyên Sư Phạm,31,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,618,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,26,Đà Nẵng,39,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,56,Đắk Nông,7,Đan Phượng,1,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi,1,Đề Thi HSG,1767,Đề Thi JMO,1,Điện Biên,8,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,4,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đống Đa,4,Đồng Nai,49,Đồng Tháp,52,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Duyên Hải Bắc Bộ,25,E-Book,33,EGMO,17,ELMO,19,EMC,9,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,26,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,12,Gia Lai,26,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giảng Võ,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,2,Hà Lan,1,Hà Nam,29,Hà Nội,232,Hà Tĩnh,73,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,50,Hải Phòng,42,Hàn Quốc,5,Hậu Giang,4,Hậu Lộc,1,Hilbert,1,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,13,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,101,HSG 11,91,HSG 12,585,HSG 9,425,HSG Cấp Trường,78,HSG Quốc Gia,106,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,33,Hương Sơn,2,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,26,IMO,56,IMT,1,India,45,Inequality,13,InMC,1,International,315,Iran,11,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,20,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,17,KHTN,54,Kiên Giang,64,Kim Liên,1,Kon Tum,18,Korea,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,42,Lai Châu,4,Lâm Đồng,33,Lạng Sơn,21,Langlands,1,Lào Cai,17,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Quý Đôn,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,1,Leibniz,1,Long An,42,Lớp 10,10,Lớp 10 Chuyên,455,Lớp 10 Không Chuyên,229,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lương Tài,1,Lưu Giang Nam,2,Lý Thánh Tông,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,11,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,Mỹ,10,MYM,227,MYTS,4,Nam Định,33,Nam Phi,1,Nam Trung Bộ,1,National,249,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,52,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Mình Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,8,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,1,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,4,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,42,Ninh Thuận,15,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,19,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,99,Olympic 10/3,5,Olympic 11,92,Olympic 12,30,Olympic 24/3,7,Olympic 27/4,20,Olympic 30/4,69,Olympic KHTN,6,Olympic Sinh Viên,73,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,304,Olympic Toán Sơ Cấp,3,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,30,Phú Yên,29,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,45,Putnam,25,Quảng Bình,44,Quảng Nam,32,Quảng Ngãi,34,Quảng Ninh,43,Quảng Trị,27,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,12,RMO,24,Romania,36,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,69,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia,7,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,24,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,27,Sóc Trăng,28,Sơn La,12,Spain,8,Star Education,5,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,14,Tập San,6,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,29,Thạch Hà,1,Thái Bình,39,Thái Nguyên,49,Thái Vân,2,Thanh Hóa,62,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPTQG,15,THTT,7,Thừa Thiên Huế,36,Tiền Giang,19,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Chuyên,2,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,126,Trà Vinh,6,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,34,Trại Hè Hùng Vương,25,Trại Hè Phương Nam,5,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,9,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trung Quốc,14,Trường Đông,19,Trường Hè,7,Trường Thu,1,Trường Xuân,2,TST,56,Tuyên Quang,6,Tuyển Sinh,3,Tuyển Sinh 10,680,Tuyển Tập,44,Tuymaada,4,Undergraduate,67,USA,44,USAJMO,10,USATST,7,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,2,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,27,Vĩnh Long,21,Vĩnh Phúc,64,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,47,VNTST,22,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Yên Bái,18,Yên Định,1,Yên Thành,1,Zhautykov,11,Zhou Yuan Zhe,1,
  ltr
  item
  MOlympiad: [Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2013
  [Solutions] Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechage 2013
  https://molympiad.files.wordpress.com/2018/03/empty.png
  MOlympiad
  https://www.molympiad.net/2018/04/canadian-mathematical-olympiad-qualification-repechage-2013.html
  https://www.molympiad.net/
  https://www.molympiad.net/
  https://www.molympiad.net/2018/04/canadian-mathematical-olympiad-qualification-repechage-2013.html
  true
  2506595080985176441
  UTF-8
  Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy