$hide=mobile$type=ticker$c=12$cols=3$l=0$sr=random$b=0

[Võ Quốc Bá Cẩn] Dồn Biến Thừa Trừ

This article has
views, Facebook comments and 0 Blogger comments. Leave a comment.
[full_width]
Phương pháp dồn biến từ khi mới xuất hiện cho đến nay, nó đã thể hiện được vai trò và tính hiệu quả của mình trong việc giải toán bất đẳng thức. Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều nhược điểm mà chúng ta, những ai đã từng sử dụng đều dể dàng nhận thây. Một trong những nhược điểm của nó là rât khó sử dụng với bất đẳng thức chứa căn và một số bất đẳng thức dạng phân thức (phân thức bậc cao). Bài viết nhỏ này, chúng tôi xin được chia sẻ cùng ban đọc một phương pháp dồn biến giúp chúng ta giải quyết được khá nhiều bài toán ba biến (mảnh đất màu mỡ nhất của bất đẳng thức hiện nay) thuộc một trong hai dạng trên. Phương pháp này đã giúp chúng tôi giải được khá nhiều bài toán khó mà một vài trong sô đó đã từng là những bài toán mở. Chúng tôi xin được gọi đó là phương pháp "dồn biển thừa - trừ".

Để bắt đầu, ta sẽ xét ví dụ sau, một bài toán tưởng chừng như không thể giải bằng dồn biến sơ cấp

Ví dụ 1. Giả sủ $a, b, c$ là các số thự không âm thỏa mãn $a+b+c=1$. Chúng minh rằng $$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+a b+b^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c^{2}+c a+a^{2}}} \geq 4+\frac{2}{\sqrt{3}}$$
Lời giải. Để ý rằng bất đẳng thức đã cho có đẳng thức xảy ra tại $a=b, c=0$ nên nếu dùng dồn biển để giải thì ý tưởng của ta là dồn biến về trung bình cộng. Khi đó, giả sử $c=\min \{a, b, c\}$ và đặt $$P(a, b, c)=\frac{1}{\sqrt{a^{2}+a b+b^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c^{2}+c a+a^{2}}},$$ ta phải chứng minh $$P(a, b, c) \geq P\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}, c\right) .$$ Đến đây, ta thấy rằng việc tách bình phương $(a-b)^{2}$ từ $$\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c^{2}+c a+a^{2}}}-\frac{2}{\sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^{2}+\frac{c(a+b)}{2}+c^{2}}}$$ là rất phức tạp, nó phải trải qua nhiều lần trục căn. Vì vậy, dù có tách được thành công thì việc đánh giá của ta lúc sau cũng sẽ khó khăn rất nhiều (phải nói là rât khó). Đây cũng chính là lí do làm ta tưởng như phương pháp dồn biến sơ cấp không hiệu quả cho bài toán đẹp và khó này. Bây giờ là ý tưởng chính là chúng tôi muốn giới thiệu cùng bạn đọc: Chúng ta điều biết rằng $$\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c^{2}+c a+a^{2}}} \geq \frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}}}(*)$$ và việc tách bình phương từ $$\frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}}}-\frac{2}{\sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^{2}+\frac{c(a+b)}{2}+c^{2}}}$$ là rất dễ dàng (chỉ cần một bước trục căn là xong), nên ta nghĩ rằng việc dùng bất đẳng thức $(*)$ chắc sẽ có giúp ích cho việc dồn biến của ta. Nhưng tiếc răng, bât đẳng thức $(*)$ không đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ này, vì vậy ý tưởng của ta sẽ là thiêt lập một đánh giá chặt hơn rât nhiều để sử dụng $$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}} \geq \frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}-k(a-b)^{2}}},$$ tương đương $$2\left[\frac{1}{a^{2}+a c+c^{2}}+\frac{1}{b^{2}+b c+c^{2}}-\frac{4}{a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}-k(a-b)^{2}}\right] \geq \left(\frac{1}{\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}}-\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}\right)^{2} .$$ Bất đẳng thức này có thể được thu gọn thành $$\frac{2(a-b)^{2}\left[(a+b+c)^{2}-k\left(a^{2}+b^{2}+2 c^{2}+a c+b c\right)\right]}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left[a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}-k(a-b)^{2}\right]} \geq \frac{(a-b)^{2}(a+b+c)^{2}}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left(\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}+\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}\right)^{2}}$$ hay là $$\frac{2\left[(a+b+c)^{2}-k\left(a^{2}+b^{2}+2 c^{2}+a c+b c\right)\right]}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left[a^{2}+b^{2}+a c+b c+2 c^{2}-k(a-b)^{2}\right]} \geq \frac{(a+b+c)^{2}}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left(\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}+\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}\right)^{2}}.$$ Cho $a=b=c$, ta tìm được $k \leq \frac{9}{8}$. Vi $k$ càng lớn thì đánh giá của ta sẽ càng chặt, sẽ càng có ích cho ta hơn nên ta có thể thử xét xem với $k=\frac{9}{8}$ thì bất đẳng thức trên có đúng hay không, nhưng vì bài toán chưa được chặt lắm nên ta cũng không cần thiết phải đánh giá "hết ga" như thế, ta sẽ thử với $k=1$ xem thế nào. Cho $k=1$ vào, bất đẳng thức trên trở thành $$\frac{2\left(2 a b+a c+b c-c^{2}\right)}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left(2 a b+a c+b c+2 c^{2}\right)} \geq \frac{(a+b+c)^{2}}{\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)\left(b^{2}+b c+c^{2}\right)\left(\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}+\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}\right)^{2}}$$ tương đương $$\frac{2\left(2 a b+a c+b c-c^{2}\right)}{2 a b+a c+b c+2 c^{2}} \geq \frac{(a+b+c)^{2}}{\left(\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}+\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}\right)^{2}}$$ Dễ dàng đánh giá được $\dfrac{2\left(2 a b+a c+b c-c^{2}\right)}{2 a b+a c+b c+2 c^{2}} \geq 1$ và $\sqrt{a^{2}+a c+c^{2}}+\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}} \geq a+b+c$ nên bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng. Như vậy, ta đã thiết lập được $$\frac{1}{\sqrt{b^{2}+b c+c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c^{2}+c a+a^{2}}} \geq \frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{2 a b+a c+b c+2 c^{2}}} .$$ Và ta đi đến việc chứng minh $$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+a b+b^{2}}}+\frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{2 a b+a c+b c+2 c^{2}}} \geq \frac{1}{\sqrt{\frac{3(a+b)^{2}}{4}}}+\frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{\frac{(a+b)^{2}}{2}+a c+b c+2 c^{2}}}$$ để hoàn thành bước dồn biến. Một công việc khá đơn giản với những bạn nào quen với đạo hàm. Thật vậy, đặt $t=a b \leq \frac{(a+b)^{2}}{4}$ và xét hàm số $$f(t)=\frac{1}{\sqrt{(1-c)^{2}-t}}+\frac{2 \sqrt{2}}{\sqrt{2 t+c+c^{2}}},$$ ta dễ thấy $$f^{\prime}(t)=\frac{1}{2\left[(1-c)^{2}-t\right]^{3 / 2}}-\frac{2 \sqrt{2}}{\left(2 t+c+c^{2}\right)^{3 / 2}}<0,$$ bởi vì ta có $2\left[(1-c)^{2}-t\right]-\left(2 t+c+c^{2}\right)=2\left(a^{2}+a b+b^{2}\right)-\left(2 a b+a c+b c+2 c^{2}\right) \geq 0$ và $\frac{1}{2}-\frac{2 \sqrt{2}}{(2)^{3 / 2}}<0$. Điều này chứng tỏ rằng $f(t)$ là hàm nghịch biến, và chúng ta thu được $f(t) \geq f\left(\frac{(a+b)^{2}}{4}\right)$. Bước dồn biến đã được hoàn tất, tức là ta có $P(a, b, c) \geq P\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}, c\right)$. Việc còn lại của ta chỉ là chứng minh $P\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}, c\right) \geq 4+\frac{2}{\sqrt{3}}$, một công việc khá nhẹ nhàng với phép chọn tham số trong bất đẳng thức $A M-G M$, xin được dành lại cho bạn đọc phần này.

Ví dụ 2 (Vasile Cirtoaje). Cho các số dương $a, b, c$ thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$\frac{1}{5\left(a^{2}+b^{2}\right)+8}+\frac{1}{5\left(b^{2}+c^{2}\right)+8}+\frac{1}{5\left(c^{2}+a^{2}\right)+8} \leq \frac{1}{6}.$$
Lời giải. Để ý rằng bất đẳng thức trên đạt được dấu đẳng thức khi $a=b=c=1$ và $a=\frac{13}{5}, b=c=\frac{1}{5}$ nên ý tưởng của ta sẽ là dồn biến về trung bình cộng (dựa trên giả thiết của bài toán). Giả sử $a \geq b \geq c$, đặt $k=\frac{8}{5}$ và $$P(a, b, c)=\frac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}+k}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}+k},$$ ta phải chứng minh $$P(a, b, c) \leq P\left(a, \frac{b+c}{2}, \frac{b+c}{2}\right) \leq \frac{3}{k+2}.$$ Nhưng cũng như bài trước, ta thấy rằng việc tách bình phương $(b-c)^{2}$ từ hiệu $\dfrac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\dfrac{1}{a^{2}+c^{2}+k}-\dfrac{2}{a^{2}+\left(\frac{b+c}{2}\right)^{2}+k}$ cũng khá phức tạp và đưa đến bậc cao rât khó đánh giá. Vì vậy, để chứng minh nó, ta sẽ sử dụng ý tưởng sau: Tìm $m$ nhỏ nhất để bất đẳng thức sau đúng $$\frac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\frac{1}{a^{2}+c^{2}+k} \leq \frac{4}{2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-m(b-c)^{2}}$$ Nhân cả hai vế của bất đẳng thức này với $\left(a^{2}+b^{2}+k\right)+\left(a^{2}+c^{2}+k\right)$ và sử dụng đẳng thức quen thuộc $$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)-4=\frac{(x-y)^{2}}{x y},$$ ta có thể dễ dàng viết lại bất đẳng thức trên như sau $$\frac{\left(b^{2}-c^{2}\right)^{2}}{\left(a^{2}+b^{2}+k\right)\left(a^{2}+c^{2}+k\right)} \leq \frac{4 m(b-c)^{2}}{2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-m(b-c)^{2}}$$ tương đương $$\frac{(b+c)^{2}}{\left(a^{2}+b^{2}+k\right)\left(a^{2}+c^{2}+k\right)} \leq \frac{4 m}{2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-m(b-c)^{2}} .$$ Cho $a=b=c=1$, ta tìm được $m \geq \dfrac{2}{k+2}$. Như vậy, ta sẽ thử chứng minh bất đẳng thức sau $$\frac{(b+c)^{2}}{\left(a^{2}+b^{2}+k\right)\left(a^{2}+c^{2}+k\right)} \leq \frac{8}{(k+2)\left[2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}\right]} .$$ Ta có $$2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2} \leq 2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k \leq 2\left(a^{2}+b^{2}+k\right),$$ và $$4\left(a^{2}+c^{2}+k\right)-(k+2)(b+c)^{2} \geq 4\left(b^{2}+c^{2}\right)+k(b+c)^{2}-(k+2)(b+c)^{2} =4\left(b^{2}+c^{2}\right)-2(b+c)^{2}=2(b-c)^{2} \geq 0,$$ nên bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng. Do đó, ta có $$\frac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\frac{1}{a^{2}+c^{2}+k} \leq \frac{4}{2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}} .$$ Tiếp theo, để hoàn tất bước dồn biến, ta phải chứng minh $$\frac{1}{b^{2}+c^{2}+k}+\frac{4}{2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}} \leq \frac{1}{\frac{(b+c)^{2}}{2}+k}+\frac{4}{2 a^{2}+\frac{(b+c)^{2}}{2}+2 k},$$ tương đương $$\frac{(b-c)^{2}}{\left(b^{2}+c^{2}+k\right)\left[(b+c)^{2}+2 k\right]} \geq \frac{2(2-k)(b-c)^{2}}{(k+2)\left[2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}\right]\left[2 a^{2}+\frac{(b+c)^{2}}{2}+2 k\right]},$$ hay là $$\frac{\left[2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}\right]\left[2 a^{2}+\frac{(b+c)^{2}}{2}+2 k\right]}{\left(b^{2}+c^{2}+k\right)\left[(b+c)^{2}+2 k\right]} \geq \frac{2(2-k)}{k+2}.$$ Ta có $$2 a^{2}+b^{2}+c^{2}+2 k-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2}-\left[(b+c)^{2}+2 k\right] =2 a^{2}-2 b c-\frac{2}{k+2}(b-c)^{2} \geq 2 b^{2}-2 b c-(b-c)^{2}=b^{2}-c^{2} \geq 0$$ và $$2 a^{2}+\frac{(b+c)^{2}}{2}+2 k-2\left(b^{2}+c^{2}+k\right)=2\left(a^{2}-b^{2}\right)+\left[\frac{(b+c)^{2}}{2}-2 c^{2}\right] \geq 0$$ nên $$V T \geq 2=\frac{2(2-k)}{k+2}+\frac{4 k}{k+2} \geq \frac{2(2-k)}{k+2}=V P .$$ Phép dồn biến được hoàn tất. Và việc còn lại của ta chỉ là chứng minh $P(3-2 t, t, t) \leq \dfrac{3}{k+2}$ với $t=\dfrac{b+c}{2}$ và $k=\dfrac{8}{5}$. Bằng cách khai triển và biến đổi tương đương, ta thấy bất đẳng thức này tương đương với $$\frac{25(5 t-1)^{2}(t-1)^{2}}{6\left(5 t^{2}+4\right)\left(25 t^{2}-60 t+53\right)} \geq 0 \text { (đúng). }$$ Bài toán được chứng minh xong.

Nhận xét. Qua lời giải này, ta có thể thấy tập hợp tất cả các giá trị của k để bât đẳng thúc sau $$\frac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}+k}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}+k} \leq \frac{3}{k+2}$$ đúng với $a, b, c>0, a+b+c=3$ là $k \geq \frac{8}{5}$. Ngoài ra, trường hợp $k=2$ chính là bài toán thi chọn đội tuyển Iran năm 2009. Sau đây là một số hai ví dụ khá đẹp khác.

Ví dụ 3 (Phạm Kim Hùng, Vasile Cirtoaje). Cho các số dương $a, b, c$. Chứng minh bất đẳng thức sau $$\frac{a b}{a^{2}+b^{2}+3 c^{2}}+\frac{b c}{b^{2}+c^{2}+3 a^{2}}+\frac{c a}{c^{2}+a^{2}+3 b^{2}} \leq \frac{3}{5} .$$
Lời giải. Không mất tính tổng quát, giả sử $c=\min \{a, b, c\}$. Khi đó, ta sẽ chứng minh $$\frac{b c}{b^{2}+c^{2}+3 a^{2}}+\frac{c a}{c^{2}+a^{2}+3 b^{2}} \leq \frac{c(a+b)+\frac{18}{25}(a-b)^{2}}{2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}} .$$ Thật vậy, bất đẳng thức này tương đương với $$c\left[\frac{b\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)}{b^{2}+c^{2}+3 a^{2}}+\frac{a\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)}{c^{2}+a^{2}+3 b^{2}}-a-b\right] \leq \frac{18}{25}(a-b)^{2} .$$ Ta có $$\frac{b\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)}{b^{2}+c^{2}+3 a^{2}}+\frac{a\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)}{c^{2}+a^{2}+3 b^{2}}-a-b =\frac{a\left(a^{2}-b^{2}\right)}{c^{2}+a^{2}+3 b^{2}}+\frac{b\left(b^{2}-a^{2}\right)}{b^{2}+c^{2}+3 a^{2}} =\frac{(a-b)^{2}(a+b)\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right)}{\left(3 a^{2}+b^{2}+c^{2}\right)\left(a^{2}+3 b^{2}+c^{2}\right)}$$ nên bất đẳng thức trên có thể được viết lại thành $$\frac{c(a-b)^{2}(a+b)\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right)}{\left(3 a^{2}+b^{2}+c^{2}\right)\left(a^{2}+3 b^{2}+c^{2}\right)} \leq \frac{18}{25}(a-b)^{2},$$ tương đương $$9 c(a+b) \cdot 2\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right) \leq \frac{18^{2}}{25}\left(3 a^{2}+b^{2}+c^{2}\right)\left(a^{2}+3 b^{2}+c^{2}\right) .$$ Áp dụng các bất đẳng thức $A M-G M$ và Cauchy Schwarz, ta được $$9 c(a+b) \cdot 2\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right) \leq\left[\frac{9 c(a+b)+2\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right)}{2}\right]^{2},$$ và $$\left(3 a^{2}+b^{2}+c^{2}\right)\left(a^{2}+3 b^{2}+c^{2}\right) \geq\left(a^{2}+b^{2}+2 a b+c^{2}\right)^{2} .$$ Lại có $$\begin{aligned}36\left(a^{2}+b^{2}+2 a b+c^{2}\right)-5\left[9 c(a+b)+2\left(3 a^{2}+3 b^{2}+c^{2}+2 a b\right)\right] &=6 a^{2}+6 b^{2}+26 c^{2}-45 c(a+b)+52 a b \\ &=26(c-a)(c-b)+6 a^{2}+6 b^{2}-19 c(a+b)+26 a b \\ & \geq 6 a^{2}+6 b^{2}-19 c(a+b)+26 a b \geq 38 a b-19 c(a+b) \\ & \geq 0\end{aligned}$$ nên bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh $$\frac{a b}{a^{2}+b^{2}+3 c^{2}}+\frac{c(a+b)+\frac{18}{25}(a-b)^{2}}{2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}} \leq \frac{a^{2}+b^{2}}{2\left(a^{2}+b^{2}+3 c^{2}\right)}+\frac{c \sqrt{2\left(a^{2}+b^{2}\right)}}{2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}},$$ tương đương $$\frac{(a-b)^{2}}{2\left(a^{2}+b^{2}+3 c^{2}\right)}+\frac{c(a-b)^{2}}{\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)\left[\sqrt{2\left(a^{2}+b^{2}\right)}+a+b\right]} \geq \frac{18(a-b)^{2}}{25\left(2 a^{2}+2 b^{2}+c^{2}\right)} .$$ Do $\sqrt{2\left(a^{2}+b^{2}\right)}+a+b \leq 2 \sqrt{2\left(a^{2}+b^{2}\right)}$, nên ta chỉ cần chứng minh được $$\frac{1}{2\left(2 t^{2}+3 c^{2}\right)}+\frac{c}{4 t\left(4 t^{2}+c^{2}\right)} \geq \frac{18}{25\left(4 t^{2}+c^{2}\right)}\left(t=\sqrt{\frac{a^{2}+b^{2}}{2}}\right)$$ tương đương $$\frac{2\left(4 t^{2}+c^{2}\right)}{2 t^{2}+3 c^{2}}+\frac{c}{t} \geq \frac{72}{25} .$$ Ta có $$\frac{2\left(4 t^{2}+c^{2}\right)}{2 t^{2}+3 c^{2}}+\frac{c}{t}-3=\frac{(t-c)\left(2 t^{2}+4 t c-3 c^{2}\right)}{t\left(2 t^{2}+3 c^{2}\right)} \geq 0,$$ mà $\frac{72}{25}<3$ nên bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng. Cuôi cùng, ta đi đến việc chứng minh bất đẳng thức sau $$\frac{t^{2}}{2 t^{2}+3 c^{2}}+\frac{2 t c}{4 t^{2}+c^{2}} \leq \frac{3}{5} .$$ Không mấy khó khăn, ta có thể phân tích $$\frac{t^{2}}{2 t^{2}+3 c^{2}}+\frac{2 t c}{4 t^{2}+c^{2}}-\frac{3}{5}=-\frac{(t-c)^{2}(2 t-3 c)^{2}}{5\left(2 t^{2}+3 c^{2}\right)\left(4 t^{2}+c^{2}\right)} \leq 0,$$ nên bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng và phép chứng minh của ta được hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$ hoặc $a=b=\frac{3}{2} c$ cùng các hoán vị.

Ví dụ 4 (Vasile Cirtoaje). Cho các số dương $a, b, c$ thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng $$\frac{4 a^{2}-27}{b^{2}+c^{2}}+\frac{4 b^{2}-27}{c^{2}+a^{2}}+\frac{4 c^{2}-27}{a^{2}+b^{2}}+\frac{69}{2} \geq 0 .$$
Lời giải. Với chú ý rằng $\dfrac{4 a^{2}-27}{b^{2}+c^{2}}+4=\dfrac{4\left(a^{2}+b^{2}+c^{2}\right)-27}{b^{2}+c^{2}}$, ta có thể viết lại bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng $$\left(4 a^{2}+4 b^{2}+4 c^{2}-27\right)\left(\frac{1}{a^{2}+b^{2}}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}}\right)+\frac{45}{2} \geq 0 .$$ Không mất tính tổng quát, giả sử $a=\max \{a, b, c\}$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy Schwarz, ta có $$4 a^{2}+4 b^{2}+4 c^{2}-27 \geq 4 a^{2}+2(b+c)^{2}-27,$$ nên bất đẳng thức trên được suy ra từ $$\left[4 a^{2}+2(b+c)^{2}-27\right]\left(\frac{1}{a^{2}+b^{2}}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}}\right)+\frac{45}{2} \geq 0 .$$ Nếu $4 a^{2}+2(b+c)^{2}-27 \geq 0$ thì bất đẳng thức này hiển nhiên đúng. Trong trường hợp ngược lại, áp dụng bất đẳng thức mà ta đã thiết lập trong Ví dụ 2 ở trên, ta có $$\frac{1}{a^{2}+b^{2}+k}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}+k}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}+k} \leq \frac{2}{a^{2}+\frac{(b+c)^{2}}{4}+k}+\frac{1}{\frac{(b+c)^{2}}{2}+k}$$ với mọi $k \geq 0$. Từ đó, đặt $t=\frac{b+c}{2}$ và cho $k=0$, ta thu được $$\frac{1}{a^{2}+b^{2}}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}} \leq \frac{2}{a^{2}+t^{2}}+\frac{1}{2 t^{2}} .$$ Do $4 a^{2}+8 t^{2}-27 \leq 0$ nên $$\left(4 a^{2}+8 t^{2}-27\right)\left(\frac{1}{a^{2}+b^{2}}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}}\right) \geq\left(4 a^{2}+8 t^{2}-27\right)\left(\frac{2}{a^{2}+t^{2}}+\frac{1}{2 t^{2}}\right) .$$ Vi thế, ta chỉ cần chứng minh được $$\left[4 a^{2}+8 t^{2}-3(a+2 t)^{2}\right]\left(\frac{2}{a^{2}+t^{2}}+\frac{1}{2 t^{2}}\right)+\frac{45}{2} \geq 0 .$$
Bằng một vài tính toán đơn giản, ta thấy bất đẳng thức này tương đương với $\dfrac{(a-t)^{2}(a-5 t)^{2}}{2 t^{2}\left(a^{2}+t^{2}\right)} \geq$ 0 là một bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Phép chứng minh của ta được hoàn tât. Dễ thấy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$ hoặc $a=\frac{15}{7}, b=c=\frac{3}{7}$ và các hoán vị tương ứng.

Nhận xét. Mời bạn đọc cùng chúng minh kêt quả sau: Tập hợp tất cả các giá trị của $k$ để bất đẳng thức $$\frac{a^{2}+k}{b^{2}+c^{2}}+\frac{b^{2}+k}{c^{2}+a^{2}}+\frac{c^{2}+k}{a^{2}+b^{2}} \geq 3(k+1)$$ đúng với mọi $a, b, c$ dương sao cho $a+b+c=3$ là $-\dfrac{27}{4} \leq k \leq \dfrac{9}{7}$.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

  1. (Phạm Kim Hùng) Giả sử $a, b, c$ là các số thực không âm thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh rằng $$\sqrt{a^{2}+b c}+\sqrt{b^{2}+c a}+\sqrt{c^{2}+a b} \leq \frac{3}{2} \text {. }$$
  2. (Võ Quốc Bá Cẩn, Trần Quang Hùng) Giả sử $a, b, c$ là các số thực không âm thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh rằng $$\frac{1}{\sqrt{\left(a^{2}+a b+b^{2}\right)\left(a^{2}+a c+c^{2}\right)}} + \frac{1}{\sqrt{\left(b^{2}+bc+c^{2}\right)\left(b^{2}+ba+a^{2}\right)}} + \frac{1}{\sqrt{\left(c^{2}+ca+a^{2}\right)\left(c^{2}+cb+b^{2}\right)}}\geq 4+\frac{8}{\sqrt{3}} .$$
  3. (Phan Thành Việt) Cho các số thực không âm $a, b, c$ thỏa mãn $a+b+c=1$. Tìm hằng số $k$ lớn nhất đề bât đẳng thức sau luôn đúng $$\sqrt{a+k(b-c)^{2}}+\sqrt{b+k(c-a)^{2}}+\sqrt{c+k(a-b)^{2}} \leq \sqrt{3}.$$
  4. (Võ Quốc Bá Cẩn) Cho các số thực không âm $a, b, c$ thỏa mãn $a+b+c=1$. Tim hằng số $k$ lớn nhất đề bất đẳng thức sau luôn đúng $$\frac{1}{\sqrt{a+k(b-c)^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{b+k(c-a)^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{c+k(a-b)^{2}}} \geq 3 \sqrt{3} .$$
  5. (Dương Đức Lâm) Giả sử $a, b, c$ là các số thực không âm thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng khi đó $$\frac{1}{(b+c)^{2}+6}+\frac{1}{(c+a)^{2}+6}+\frac{1}{(a+b)^{2}+6} \geq \frac{3}{10} .$$
  6. Cho các số thực dương $a, b, c$ thỏa mãn $a b c=1$. Chứng minh bất đẳng thức sau $$\sqrt{8 a^{2}+1}+\sqrt{8 b^{2}+1}+\sqrt{8 c^{2}+1} \leq 3(a+b+c) .$$

$hide=mobile$type=ticker$c=36$cols=2$l=0$sr=random$b=0

Name

Abel,5,Albania,2,AMM,2,Amsterdam,4,An Giang,45,Andrew Wiles,1,Anh,2,APMO,21,Austria (Áo),1,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,77,Bắc Bộ,2,Bắc Giang,62,Bắc Kạn,4,Bạc Liêu,18,Bắc Ninh,53,Bắc Trung Bộ,3,Bài Toán Hay,5,Balkan,41,Baltic Way,32,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,69,Bến Tre,72,Benelux,16,Bình Định,65,Bình Dương,38,Bình Phước,52,Bình Thuận,42,Birch,1,BMO,41,Booklet,12,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,British,16,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,6,Buôn Ma Thuột,2,BxMO,15,Cà Mau,22,Cần Thơ,27,Canada,40,Cao Bằng,12,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,43,Caucasus,3,CGMO,11,China - Trung Quốc,25,Chọn Đội Tuyển,515,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,125,Chuyên SPHCM,7,Chuyên SPHN,30,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,675,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,28,Đà Nẵng,50,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,76,Đắk Nông,15,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi,1,Đề Thi HSG,2249,Đề Thi JMO,1,DHBB,30,Điện Biên,15,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,5,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đồng Nai,64,Đồng Tháp,63,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Dương Quỳnh Châu,1,Dương Tú,1,Duyên Hải Bắc Bộ,30,E-Book,31,EGMO,30,ELMO,19,EMC,11,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,30,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,14,GGTH,30,Gia Lai,40,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,5,Hà Lan,1,Hà Nam,45,Hà Nội,255,Hà Tĩnh,91,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,70,Hải Phòng,57,Hậu Giang,14,Hélènne Esnault,1,Hilbert,2,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,33,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,126,HSG 10 2010-2011,4,HSG 10 2011-2012,7,HSG 10 2012-2013,8,HSG 10 2013-2014,7,HSG 10 2014-2015,6,HSG 10 2015-2016,2,HSG 10 2016-2017,8,HSG 10 2017-2018,4,HSG 10 2018-2019,4,HSG 10 2019-2020,7,HSG 10 2020-2021,3,HSG 10 2021-2022,4,HSG 10 2022-2023,11,HSG 10 2023-2024,1,HSG 10 Bà Rịa Vũng Tàu,2,HSG 10 Bắc Giang,1,HSG 10 Bạc Liêu,2,HSG 10 Bình Định,1,HSG 10 Bình Dương,1,HSG 10 Bình Thuận,4,HSG 10 Chuyên SPHN,5,HSG 10 Đắk Lắk,2,HSG 10 Đồng Nai,4,HSG 10 Gia Lai,2,HSG 10 Hà Nam,4,HSG 10 Hà Tĩnh,15,HSG 10 Hải Dương,10,HSG 10 KHTN,9,HSG 10 Nghệ An,1,HSG 10 Ninh Thuận,1,HSG 10 Phú Yên,2,HSG 10 PTNK,10,HSG 10 Quảng Nam,1,HSG 10 Quảng Trị,2,HSG 10 Thái Nguyên,9,HSG 10 Vĩnh Phúc,14,HSG 1015-2016,3,HSG 11,135,HSG 11 2009-2010,1,HSG 11 2010-2011,6,HSG 11 2011-2012,10,HSG 11 2012-2013,9,HSG 11 2013-2014,7,HSG 11 2014-2015,10,HSG 11 2015-2016,6,HSG 11 2016-2017,8,HSG 11 2017-2018,7,HSG 11 2018-2019,8,HSG 11 2019-2020,5,HSG 11 2020-2021,8,HSG 11 2021-2022,4,HSG 11 2022-2023,7,HSG 11 2023-2024,1,HSG 11 An Giang,2,HSG 11 Bà Rịa Vũng Tàu,1,HSG 11 Bắc Giang,4,HSG 11 Bạc Liêu,3,HSG 11 Bắc Ninh,2,HSG 11 Bình Định,12,HSG 11 Bình Dương,3,HSG 11 Bình Thuận,1,HSG 11 Cà Mau,1,HSG 11 Đà Nẵng,9,HSG 11 Đồng Nai,1,HSG 11 Hà Nam,2,HSG 11 Hà Tĩnh,12,HSG 11 Hải Phòng,1,HSG 11 Kiên Giang,4,HSG 11 Lạng Sơn,11,HSG 11 Nghệ An,6,HSG 11 Ninh Bình,2,HSG 11 Quảng Bình,12,HSG 11 Quảng Nam,1,HSG 11 Quảng Ngãi,9,HSG 11 Quảng Trị,3,HSG 11 Sóc Trăng,1,HSG 11 Thái Nguyên,8,HSG 11 Thanh Hóa,3,HSG 11 Trà Vinh,1,HSG 11 Tuyên Quang,1,HSG 11 Vĩnh Long,3,HSG 11 Vĩnh Phúc,11,HSG 12,668,HSG 12 2009-2010,2,HSG 12 2010-2011,39,HSG 12 2011-2012,44,HSG 12 2012-2013,58,HSG 12 2013-2014,53,HSG 12 2014-2015,44,HSG 12 2015-2016,37,HSG 12 2016-2017,46,HSG 12 2017-2018,55,HSG 12 2018-2019,43,HSG 12 2019-2020,43,HSG 12 2020-2021,52,HSG 12 2021-2022,35,HSG 12 2022-2023,42,HSG 12 2023-2024,23,HSG 12 2023-2041,1,HSG 12 An Giang,8,HSG 12 Bà Rịa Vũng Tàu,13,HSG 12 Bắc Giang,18,HSG 12 Bạc Liêu,3,HSG 12 Bắc Ninh,13,HSG 12 Bến Tre,19,HSG 12 Bình Định,17,HSG 12 Bình Dương,8,HSG 12 Bình Phước,9,HSG 12 Bình Thuận,8,HSG 12 Cà Mau,7,HSG 12 Cần Thơ,7,HSG 12 Cao Bằng,5,HSG 12 Chuyên SPHN,11,HSG 12 Đà Nẵng,3,HSG 12 Đắk Lắk,21,HSG 12 Đắk Nông,1,HSG 12 Điện Biên,3,HSG 12 Đồng Nai,20,HSG 12 Đồng Tháp,18,HSG 12 Gia Lai,14,HSG 12 Hà Nam,5,HSG 12 Hà Nội,17,HSG 12 Hà Tĩnh,16,HSG 12 Hải Dương,16,HSG 12 Hải Phòng,20,HSG 12 Hậu Giang,4,HSG 12 Hòa Bình,10,HSG 12 Hưng Yên,10,HSG 12 Khánh Hòa,4,HSG 12 KHTN,26,HSG 12 Kiên Giang,12,HSG 12 Kon Tum,3,HSG 12 Lai Châu,4,HSG 12 Lâm Đồng,11,HSG 12 Lạng Sơn,8,HSG 12 Lào Cai,17,HSG 12 Long An,18,HSG 12 Nam Định,7,HSG 12 Nghệ An,13,HSG 12 Ninh Bình,12,HSG 12 Ninh Thuận,7,HSG 12 Phú Thọ,18,HSG 12 Phú Yên,13,HSG 12 Quảng Bình,14,HSG 12 Quảng Nam,11,HSG 12 Quảng Ngãi,6,HSG 12 Quảng Ninh,20,HSG 12 Quảng Trị,10,HSG 12 Sóc Trăng,4,HSG 12 Sơn La,5,HSG 12 Tây Ninh,6,HSG 12 Thái Bình,11,HSG 12 Thái Nguyên,13,HSG 12 Thanh Hóa,17,HSG 12 Thừa Thiên Huế,19,HSG 12 Tiền Giang,3,HSG 12 TPHCM,13,HSG 12 Tuyên Quang,3,HSG 12 Vĩnh Long,7,HSG 12 Vĩnh Phúc,20,HSG 12 Yên Bái,6,HSG 9,573,HSG 9 2009-2010,1,HSG 9 2010-2011,21,HSG 9 2011-2012,42,HSG 9 2012-2013,41,HSG 9 2013-2014,35,HSG 9 2014-2015,41,HSG 9 2015-2016,38,HSG 9 2016-2017,42,HSG 9 2017-2018,45,HSG 9 2018-2019,41,HSG 9 2019-2020,18,HSG 9 2020-2021,50,HSG 9 2021-2022,53,HSG 9 2022-2023,55,HSG 9 2023-2024,15,HSG 9 An Giang,9,HSG 9 Bà Rịa Vũng Tàu,8,HSG 9 Bắc Giang,14,HSG 9 Bắc Kạn,1,HSG 9 Bạc Liêu,1,HSG 9 Bắc Ninh,12,HSG 9 Bến Tre,9,HSG 9 Bình Định,11,HSG 9 Bình Dương,7,HSG 9 Bình Phước,13,HSG 9 Bình Thuận,5,HSG 9 Cà Mau,2,HSG 9 Cần Thơ,4,HSG 9 Cao Bằng,2,HSG 9 Đà Nẵng,11,HSG 9 Đắk Lắk,12,HSG 9 Đắk Nông,3,HSG 9 Điện Biên,5,HSG 9 Đồng Nai,8,HSG 9 Đồng Tháp,10,HSG 9 Gia Lai,9,HSG 9 Hà Giang,4,HSG 9 Hà Nam,10,HSG 9 Hà Nội,15,HSG 9 Hà Tĩnh,13,HSG 9 Hải Dương,16,HSG 9 Hải Phòng,8,HSG 9 Hậu Giang,6,HSG 9 Hòa Bình,4,HSG 9 Hưng Yên,11,HSG 9 Khánh Hòa,6,HSG 9 Kiên Giang,16,HSG 9 Kon Tum,9,HSG 9 Lai Châu,2,HSG 9 Lâm Đồng,14,HSG 9 Lạng Sơn,10,HSG 9 Lào Cai,4,HSG 9 Long An,10,HSG 9 Nam Định,9,HSG 9 Nghệ An,21,HSG 9 Ninh Bình,14,HSG 9 Ninh Thuận,4,HSG 9 Phú Thọ,13,HSG 9 Phú Yên,9,HSG 9 Quảng Bình,14,HSG 9 Quảng Nam,12,HSG 9 Quảng Ngãi,13,HSG 9 Quảng Ninh,17,HSG 9 Quảng Trị,10,HSG 9 Sóc Trăng,9,HSG 9 Sơn La,5,HSG 9 Tây Ninh,16,HSG 9 Thái Bình,11,HSG 9 Thái Nguyên,5,HSG 9 Thanh Hóa,12,HSG 9 Thừa Thiên Huế,9,HSG 9 Tiền Giang,7,HSG 9 TPHCM,11,HSG 9 Trà Vinh,2,HSG 9 Tuyên Quang,6,HSG 9 Vĩnh Long,12,HSG 9 Vĩnh Phúc,12,HSG 9 Yên Bái,5,HSG Cấp Trường,80,HSG Quốc Gia,113,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,43,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,26,IMO,58,IMT,2,IMU,2,India - Ấn Độ,47,Inequality,13,InMC,1,International,349,Iran,13,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,30,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,30,KHTN,64,Kiên Giang,74,Kon Tum,24,Korea - Hàn Quốc,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,46,Lai Châu,12,Lâm Đồng,47,Lăng Hồng Nguyệt Anh,1,Lạng Sơn,37,Langlands,1,Lào Cai,35,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Hồng Phong,5,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,2,Leibniz,1,Long An,52,Lớp 10 Chuyên,709,Lớp 10 Không Chuyên,355,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lưu Giang Nam,2,Lưu Lý Tưởng,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,13,Menelaus,1,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Atiyah,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,MYM,25,MYTS,4,Nam Định,45,Nam Phi,1,National,276,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,73,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Minh Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,9,Nguyễn Nhất Huy,1,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,2,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Song Thiên Long,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,4,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,61,Ninh Thuận,26,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,21,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,134,Olympic 10/3,6,Olympic 10/3 Đắk Lắk,6,Olympic 11,122,Olympic 12,52,Olympic 23/3,2,Olympic 24/3,10,Olympic 24/3 Quảng Nam,10,Olympic 27/4,24,Olympic 30/4,61,Olympic KHTN,8,Olympic Sinh Viên,78,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,344,Olympic Toán Sơ Cấp,3,Ôn Thi 10,2,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Quang Đạt,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,32,Phú Yên,42,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,64,Putnam,27,Quảng Bình,64,Quảng Nam,57,Quảng Ngãi,49,Quảng Ninh,60,Quảng Trị,42,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,14,RMO,24,Romania,38,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,70,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia - Ả Rập Xê Út,9,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,28,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,28,Sóc Trăng,36,Sơn La,22,Spain,8,Star Education,1,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,17,Tập San,3,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,37,Thái Bình,45,Thái Nguyên,61,Thái Vân,2,Thanh Hóa,69,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,Thông Tin Toán Học,43,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPT Chuyên Nguyễn Du,9,THPTQG,16,THTT,31,Thừa Thiên Huế,56,Tiền Giang,30,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,158,Trà Vinh,10,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,39,Trại Hè Hùng Vương,30,Trại Hè Phương Nam,7,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,12,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trường Đông,23,Trường Hè,10,Trường Thu,1,Trường Xuân,3,TST,544,TST 2008-2009,1,TST 2010-2011,22,TST 2011-2012,23,TST 2012-2013,32,TST 2013-2014,29,TST 2014-2015,27,TST 2015-2016,26,TST 2016-2017,41,TST 2017-2018,42,TST 2018-2019,30,TST 2019-2020,34,TST 2020-2021,30,TST 2021-2022,38,TST 2022-2023,42,TST 2023-2024,23,TST An Giang,8,TST Bà Rịa Vũng Tàu,11,TST Bắc Giang,5,TST Bắc Ninh,11,TST Bến Tre,10,TST Bình Định,5,TST Bình Dương,7,TST Bình Phước,9,TST Bình Thuận,9,TST Cà Mau,7,TST Cần Thơ,6,TST Cao Bằng,2,TST Đà Nẵng,8,TST Đắk Lắk,12,TST Đắk Nông,2,TST Điện Biên,2,TST Đồng Nai,13,TST Đồng Tháp,12,TST Gia Lai,4,TST Hà Nam,8,TST Hà Nội,12,TST Hà Tĩnh,15,TST Hải Dương,11,TST Hải Phòng,13,TST Hậu Giang,1,TST Hòa Bình,4,TST Hưng Yên,10,TST Khánh Hòa,8,TST Kiên Giang,11,TST Kon Tum,6,TST Lâm Đồng,12,TST Lạng Sơn,3,TST Lào Cai,4,TST Long An,6,TST Nam Định,8,TST Nghệ An,7,TST Ninh Bình,11,TST Ninh Thuận,4,TST Phú Thọ,13,TST Phú Yên,5,TST PTNK,15,TST Quảng Bình,12,TST Quảng Nam,7,TST Quảng Ngãi,8,TST Quảng Ninh,9,TST Quảng Trị,10,TST Sóc Trăng,5,TST Sơn La,7,TST Thái Bình,6,TST Thái Nguyên,8,TST Thanh Hóa,9,TST Thừa Thiên Huế,4,TST Tiền Giang,6,TST TPHCM,14,TST Trà Vinh,1,TST Tuyên Quang,1,TST Vĩnh Long,7,TST Vĩnh Phúc,7,TST Yên Bái,8,Tuyên Quang,14,Tuyển Sinh,4,Tuyển Sinh 10,1064,Tuyển Sinh 10 An Giang,18,Tuyển Sinh 10 Bà Rịa Vũng Tàu,22,Tuyển Sinh 10 Bắc Giang,19,Tuyển Sinh 10 Bắc Kạn,3,Tuyển Sinh 10 Bạc Liêu,9,Tuyển Sinh 10 Bắc Ninh,15,Tuyển Sinh 10 Bến Tre,34,Tuyển Sinh 10 Bình Định,19,Tuyển Sinh 10 Bình Dương,12,Tuyển Sinh 10 Bình Phước,21,Tuyển Sinh 10 Bình Thuận,15,Tuyển Sinh 10 Cà Mau,5,Tuyển Sinh 10 Cần Thơ,10,Tuyển Sinh 10 Cao Bằng,2,Tuyển Sinh 10 Chuyên SPHN,19,Tuyển Sinh 10 Đà Nẵng,18,Tuyển Sinh 10 Đại Học Vinh,13,Tuyển Sinh 10 Đắk Lắk,21,Tuyển Sinh 10 Đắk Nông,7,Tuyển Sinh 10 Điện Biên,5,Tuyển Sinh 10 Đồng Nai,18,Tuyển Sinh 10 Đồng Tháp,23,Tuyển Sinh 10 Gia Lai,10,Tuyển Sinh 10 Hà Giang,1,Tuyển Sinh 10 Hà Nam,16,Tuyển Sinh 10 Hà Nội,80,Tuyển Sinh 10 Hà Tĩnh,19,Tuyển Sinh 10 Hải Dương,17,Tuyển Sinh 10 Hải Phòng,15,Tuyển Sinh 10 Hậu Giang,3,Tuyển Sinh 10 Hòa Bình,15,Tuyển Sinh 10 Hưng Yên,12,Tuyển Sinh 10 Khánh Hòa,12,Tuyển Sinh 10 KHTN,21,Tuyển Sinh 10 Kiên Giang,31,Tuyển Sinh 10 Kon Tum,6,Tuyển Sinh 10 Lai Châu,6,Tuyển Sinh 10 Lâm Đồng,10,Tuyển Sinh 10 Lạng Sơn,6,Tuyển Sinh 10 Lào Cai,10,Tuyển Sinh 10 Long An,18,Tuyển Sinh 10 Nam Định,21,Tuyển Sinh 10 Nghệ An,23,Tuyển Sinh 10 Ninh Bình,20,Tuyển Sinh 10 Ninh Thuận,10,Tuyển Sinh 10 Phú Thọ,18,Tuyển Sinh 10 Phú Yên,12,Tuyển Sinh 10 PTNK,37,Tuyển Sinh 10 Quảng Bình,12,Tuyển Sinh 10 Quảng Nam,15,Tuyển Sinh 10 Quảng Ngãi,13,Tuyển Sinh 10 Quảng Ninh,12,Tuyển Sinh 10 Quảng Trị,7,Tuyển Sinh 10 Sóc Trăng,17,Tuyển Sinh 10 Sơn La,5,Tuyển Sinh 10 Tây Ninh,15,Tuyển Sinh 10 Thái Bình,17,Tuyển Sinh 10 Thái Nguyên,18,Tuyển Sinh 10 Thanh Hóa,27,Tuyển Sinh 10 Thừa Thiên Huế,24,Tuyển Sinh 10 Tiền Giang,14,Tuyển Sinh 10 TPHCM,23,Tuyển Sinh 10 Trà Vinh,6,Tuyển Sinh 10 Tuyên Quang,3,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Long,12,Tuyển Sinh 10 Vĩnh Phúc,22,Tuyển Sinh 2008-2009,1,Tuyển Sinh 2009-2010,1,Tuyển Sinh 2010-2011,6,Tuyển Sinh 2011-2012,20,Tuyển Sinh 2012-2013,65,Tuyển Sinh 2013-2014,77,Tuyển Sinh 2013-2044,1,Tuyển Sinh 2014-2015,81,Tuyển Sinh 2015-2016,64,Tuyển Sinh 2016-2017,72,Tuyển Sinh 2017-2018,126,Tuyển Sinh 2018-2019,61,Tuyển Sinh 2019-2020,90,Tuyển Sinh 2020-2021,59,Tuyển Sinh 2021-202,1,Tuyển Sinh 2021-2022,69,Tuyển Sinh 2022-2023,113,Tuyển Sinh 2023-2024,49,Tuyển Sinh Chuyên SPHCM,7,Tuyển Sinh Yên Bái,6,Tuyển Tập,45,Tuymaada,6,UK - Anh,16,Undergraduate,69,USA - Mỹ,62,USA TSTST,6,USAJMO,12,USATST,8,USEMO,4,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,6,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,32,Vĩnh Long,41,Vĩnh Phúc,86,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,58,VNTST,25,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Xác Suất,1,Yên Bái,25,Yên Thành,1,Zhautykov,14,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad.NET: [Võ Quốc Bá Cẩn] Dồn Biến Thừa Trừ
[Võ Quốc Bá Cẩn] Dồn Biến Thừa Trừ
MOlympiad.NET
https://www.molympiad.net/2017/09/vo-quoc-ba-can-don-bien-thua-tru.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2017/09/vo-quoc-ba-can-don-bien-thua-tru.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU Tag ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED
NỘI DUNG CAO CẤP NÀY ĐÃ BỊ KHÓA
STEP 1: SHARE THIS ARTICLE TO A SOCIAL NETWORK
BƯỚC 1: CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI
STEP 2: CLICK THE LINK ON YOUR SOCIAL NETWORK
BƯỚC 2: BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN
Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content