$hide=mobile

Baltic Way Mathematical Competition 1996 Solutions

 1. Let $\alpha$ be the angle between two lines containing the diagonals of a regular $1996$-gon, and let $\beta\not= 0$ be another such angle. Prove that $\frac{\alpha}{\beta}$ is a rational number.
 2. In the figure below, you see three half-circles. The circle $C$ is tangent to two of the half-circles and to the line $PQ$ perpendicular to the diameter $AB$. The area of the shaded region is $39\pi$, and the area of the circle $C$ is $9\pi$. Find the length of the diameter $AB$.
 3. Let $ABCD$ be a unit square and let $P$ and $Q$ be points in the plane such that $Q$ is the circumcentre of triangle $BPC$ and $D$ be the circumcentre of triangle $PQA$. Find all possible values of the length of segment $PQ$.
 4. $ABCD$ is a trapezium where $AD\parallel BC$. $P$ is the point on the line $AB$ such that $\angle CPD$ is maximal. $Q$ is the point on the line $CD$ such that $\angle BQA$ is maximal. Given that $P$ lies on the segment $AB$, prove that $\angle CPD=\angle BQA$.
 5. Let $ABCD$ be a cyclic convex quadrilateral and let $r_a,r_b,r_c,r_d$ be the radii of the circles inscribed in the triangles $BCD, ACD, ABD, ABC$, respectively. Prove that $r_a+r_c=r_b+r_d$.
 6. Let $a,b,c,d$ be positive integers such that $ab=cd$. Prove that $a+b+c+d$ is a composite number.
 7. A sequence of integers $a_1,a_2,\ldots $ is such that $a_1=1,a_2=2$ and for $n\ge 1$, \[a_{n+2}=\left\{\begin{array}{cl}5a_{n+1}-3a_{n}, &\text{if}\ a_n\cdot a_{n+1}\ \text{is even},\\ a_{n+1}-a_{n}, &\text{if}\ a_n\cdot a_{n+1}\ \text{is odd},\end{array}\right. \] Prove that $a_n\not= 0$ for all $n$.
 8. Consider the sequence: $x_1=19,x_2=95,x_{n+2}=\text{lcm} (x_{n+1},x_n)+x_n$, for $n>1$, where $\text{lcm} (a,b)$ means the least common multiple of $a$ and $b$. Find the greatest common divisor of $x_{1995}$ and $x_{1996}$.
 9. Let $n$ and $k$ be integers, $1\le k\le n$. Find an integer $b$ and a set $A$ of $n$ integers satisfying the following conditions:
  • No product of $k-1$ distinct elements of $A$ is divisible by $b$.
  • Every product of $k$ distinct elements of $A$ is divisible by $b$.
  • For all distinct $a,a'$ in $A$, $a$ does not divide $a'$.
 10. Denote by $d(n)$ the number of distinct positive divisors of a positive integer $n$ (including $1$ and $n$). Let $a>1$ and $n>0$ be integers such that $a^n+1$ is a prime. Prove that $d(a^n-1)\ge n$.
 11. Real numbers $x_1,x_2,\ldots ,x_{1996}$ have the following property: For any polynomial $W$ of degree $2$ at least three of the numbers $W(x_1),W(x_2),\ldots ,W(x_{1996})$ are equal. Prove that at least three of the numbers $x_1,x_2,\ldots ,x_{1996}$ are equal.
 12. Let $S$ be a set of integers containing the numbers $0$ and $1996$. Suppose further that any integer root of any non-zero polynomial with coefficients in $S$ also belongs to $S$. Prove that $-2$ belongs to $S$.
 13. Consider the functions $f$ defined on the set of integers such that \[f(x)=f(x^2+x+1)\] for all integer $x$. Find $(a)$ all even functions, $(b)$ all odd functions of this kind.
 14. The graph of the function $f(x)=x^n+a_{n-1}x_{n-1}+\ldots +a_1x+a_0$ (where $n>1$) intersects the line $y=b$ at the points $B_1,B_2,\ldots ,B_n$ (from left to right), and the line $y=c\ (c\not= b)$ at the points $C_1,C_2,\ldots ,C_n$ (from left to right). Let $P$ be a point on the line $y=c$, to the right to the point $C_n$. Find the sum \[\cot (\angle B_1C_1P)+\ldots +\cot (\angle B_nC_nP) \]
 15. For which positive real numbers $a,b$ does the inequality \[x_1x_2+x_2x_3+\ldots x_{n-1}x_n+x_nx_1\ge x_1^ax_2^bx_3^a+ x_2^ax_3^bx_4^a+\ldots +x_n^ax_1^bx_2^a\] hold for all integers $n>2$ and positive real numbers $x_1,\ldots ,x_n$?
 16. On an infinite checkerboard two players alternately mark one unmarked cell. One of them uses $\times$, the other $\circ$. The first who fills a $2\times 2$ square with his symbols wins. Can the player who starts always win?
 17. Using each of the eight digits $1,3,4,5,6,7,8$ and $9$ exactly once, a three-digit number $A$, two two-digit numbers $B$ and $C$, $B<C$, and a one digit number $D$ are formed. The numbers are such that $A+D=B+C=143$. In how many ways can this be done?
 18. The jury of an Olympiad has $30$ members in the beginning. Each member of the jury thinks that some of his colleagues are competent, while all the others are not, and these opinions do not change. At the beginning of every session a voting takes place, and those members who are not competent in the opinion of more than one half of the voters are excluded from the jury for the rest of the olympiad. Prove that after at most $15$ sessions there will be no more exclusions. (Note that nobody votes about his own competence.)
 19. Four heaps contain $38,45,61$ and $70$ matches respectively. Two players take turn choosing any two of the heaps and take some non-zero number of matches from one heap and some non-zero number of matches from the other heap. The player who cannot make a move, loses. Which one of the players has a winning strategy ?
 20. Is it possible to partition all positive integers into disjoint sets $A$ and $B$ such that
  • no three numbers of $A$ form an arithmetic progression,
  • no infinite non-constant arithmetic progression can be formed by numbers of $B$?

Post a Comment


$hide=home

$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

$hide=post$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

$hide=home

Kỷ Yếu$cl=violet$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

Journals$cl=green$type=three$count=6$sr=random$t=oot$h=1$l=0$meta=hide$rm=hide$sn=0

Name

Ả-rập Xê-út,1,Abel,5,Albania,2,AMM,2,Amsterdam,5,Ấn Độ,1,An Giang,21,Andrew Wiles,1,Anh,2,Áo,1,APMO,19,Ba Đình,2,Ba Lan,1,Bà Rịa Vũng Tàu,52,Bắc Giang,49,Bắc Kạn,1,Bạc Liêu,9,Bắc Ninh,47,Bắc Trung Bộ,7,Bài Toán Hay,5,Balkan,37,Baltic Way,30,BAMO,1,Bất Đẳng Thức,66,Bến Tre,46,Benelux,13,Bình Định,44,Bình Dương,21,Bình Phước,38,Bình Thuận,34,Birch,1,Booklet,11,Bosnia Herzegovina,3,BoxMath,3,Brazil,2,Bùi Đắc Hiên,1,Bùi Thị Thiện Mỹ,1,Bùi Văn Tuyên,1,Bùi Xuân Diệu,1,Bulgaria,5,Buôn Ma Thuột,1,BxMO,12,Cà Mau,13,Cần Thơ,14,Canada,39,Cao Bằng,6,Cao Quang Minh,1,Câu Chuyện Toán Học,36,Caucasus,2,CGMO,10,China,10,Chọn Đội Tuyển,347,Chu Tuấn Anh,1,Chuyên Đề,124,Chuyên Sư Phạm,31,Chuyên Trần Hưng Đạo,3,Collection,8,College Mathematic,1,Concours,1,Cono Sur,1,Contest,610,Correspondence,1,Cosmin Poahata,1,Crux,2,Czech-Polish-Slovak,25,Đà Nẵng,39,Đa Thức,2,Đại Số,20,Đắk Lắk,54,Đắk Nông,7,Đan Phượng,1,Danube,7,Đào Thái Hiệp,1,ĐBSCL,2,Đề Thi HSG,1641,Đề Thi JMO,1,Điện Biên,8,Định Lý,1,Định Lý Beaty,1,Đỗ Hữu Đức Thịnh,1,Do Thái,3,Doãn Quang Tiến,4,Đoàn Quỳnh,1,Đoàn Văn Trung,1,Đống Đa,4,Đồng Nai,49,Đồng Tháp,51,Du Hiền Vinh,1,Đức,1,Duyên Hải Bắc Bộ,25,E-Book,33,EGMO,16,ELMO,19,EMC,8,Epsilon,1,Estonian,5,Euler,1,Evan Chen,1,Fermat,3,Finland,4,Forum Of Geometry,2,Furstenberg,1,G. Polya,3,Gặp Gỡ Toán Học,26,Gauss,1,GDTX,3,Geometry,12,Gia Lai,25,Gia Viễn,2,Giải Tích Hàm,1,Giảng Võ,1,Giới hạn,2,Goldbach,1,Hà Giang,2,Hà Lan,1,Hà Nam,29,Hà Nội,231,Hà Tĩnh,72,Hà Trung Kiên,1,Hải Dương,49,Hải Phòng,42,Hàn Quốc,5,Hậu Giang,4,Hậu Lộc,1,Hilbert,1,Hình Học,33,HKUST,7,Hòa Bình,13,Hoài Nhơn,1,Hoàng Bá Minh,1,Hoàng Minh Quân,1,Hodge,1,Hojoo Lee,2,HOMC,5,HongKong,8,HSG 10,100,HSG 11,86,HSG 12,580,HSG 9,402,HSG Cấp Trường,78,HSG Quốc Gia,99,HSG Quốc Tế,16,Hứa Lâm Phong,1,Hứa Thuần Phỏng,1,Hùng Vương,2,Hưng Yên,32,Hương Sơn,2,Huỳnh Kim Linh,1,Hy Lạp,1,IMC,25,IMO,54,India,45,Inequality,13,InMC,1,International,307,Iran,11,Jakob,1,JBMO,41,Jewish,1,Journal,20,Junior,38,K2pi,1,Kazakhstan,1,Khánh Hòa,16,KHTN,53,Kiên Giang,63,Kim Liên,1,Kon Tum,18,Korea,5,Kvant,2,Kỷ Yếu,42,Lai Châu,4,Lâm Đồng,33,Lạng Sơn,21,Langlands,1,Lào Cai,16,Lê Hải Châu,1,Lê Hải Khôi,1,Lê Hoành Phò,4,Lê Khánh Sỹ,3,Lê Minh Cường,1,Lê Phúc Lữ,1,Lê Phương,1,Lê Quý Đôn,1,Lê Viết Hải,1,Lê Việt Hưng,1,Leibniz,1,Long An,42,Lớp 10,10,Lớp 10 Chuyên,452,Lớp 10 Không Chuyên,229,Lớp 11,1,Lục Ngạn,1,Lượng giác,1,Lương Tài,1,Lưu Giang Nam,2,Lý Thánh Tông,1,Macedonian,1,Malaysia,1,Margulis,2,Mark Levi,1,Mathematical Excalibur,1,Mathematical Reflections,1,Mathematics Magazine,1,Mathematics Today,1,Mathley,1,MathLinks,1,MathProblems Journal,1,Mathscope,8,MathsVN,5,MathVN,1,MEMO,10,Metropolises,4,Mexico,1,MIC,1,Michael Guillen,1,Mochizuki,1,Moldova,1,Moscow,1,Mỹ,9,MYTS,4,Nam Định,32,Nam Phi,1,Nam Trung Bộ,1,National,249,Nesbitt,1,Newton,4,Nghệ An,50,Ngô Bảo Châu,2,Ngô Việt Hải,1,Ngọc Huyền,2,Nguyễn Anh Tuyến,1,Nguyễn Bá Đang,1,Nguyễn Đình Thi,1,Nguyễn Đức Tấn,1,Nguyễn Đức Thắng,1,Nguyễn Duy Khương,1,Nguyễn Duy Tùng,1,Nguyễn Hữu Điển,3,Nguyễn Mình Hà,1,Nguyễn Minh Tuấn,8,Nguyễn Phan Tài Vương,1,Nguyễn Phú Khánh,1,Nguyễn Phúc Tăng,1,Nguyễn Quản Bá Hồng,1,Nguyễn Quang Sơn,1,Nguyễn Tài Chung,5,Nguyễn Tăng Vũ,1,Nguyễn Tất Thu,1,Nguyễn Thúc Vũ Hoàng,1,Nguyễn Trung Tuấn,8,Nguyễn Tuấn Anh,2,Nguyễn Văn Huyện,3,Nguyễn Văn Mậu,25,Nguyễn Văn Nho,1,Nguyễn Văn Quý,2,Nguyễn Văn Thông,1,Nguyễn Việt Anh,1,Nguyễn Vũ Lương,2,Nhật Bản,3,Nhóm $\LaTeX$,4,Nhóm Toán,1,Ninh Bình,41,Ninh Thuận,15,Nội Suy Lagrange,2,Nội Suy Newton,1,Nordic,19,Olympiad Corner,1,Olympiad Preliminary,2,Olympic 10,98,Olympic 10/3,5,Olympic 11,89,Olympic 12,30,Olympic 24/3,6,Olympic 27/4,20,Olympic 30/4,66,Olympic KHTN,6,Olympic Sinh Viên,73,Olympic Tháng 4,12,Olympic Toán,300,Olympic Toán Sơ Cấp,3,PAMO,1,Phạm Đình Đồng,1,Phạm Đức Tài,1,Phạm Huy Hoàng,1,Pham Kim Hung,3,Phạm Quốc Sang,2,Phan Huy Khải,1,Phan Thành Nam,1,Pháp,2,Philippines,8,Phú Thọ,30,Phú Yên,26,Phùng Hồ Hải,1,Phương Trình Hàm,11,Phương Trình Pythagoras,1,Pi,1,Polish,32,Problems,1,PT-HPT,14,PTNK,44,Putnam,25,Quảng Bình,44,Quảng Nam,31,Quảng Ngãi,33,Quảng Ninh,43,Quảng Trị,26,Quỹ Tích,1,Riemann,1,RMM,12,RMO,24,Romania,36,Romanian Mathematical,1,Russia,1,Sách Thường Thức Toán,7,Sách Toán,69,Sách Toán Cao Học,1,Sách Toán THCS,7,Saudi Arabia,7,Scholze,1,Serbia,17,Sharygin,24,Shortlists,56,Simon Singh,1,Singapore,1,Số Học - Tổ Hợp,27,Sóc Trăng,28,Sơn La,11,Spain,8,Star Education,5,Stars of Mathematics,11,Swinnerton-Dyer,1,Talent Search,1,Tăng Hải Tuân,2,Tạp Chí,14,Tập San,6,Tây Ban Nha,1,Tây Ninh,29,Thạch Hà,1,Thái Bình,39,Thái Nguyên,49,Thái Vân,2,Thanh Hóa,57,THCS,2,Thổ Nhĩ Kỳ,5,Thomas J. Mildorf,1,THPT Chuyên Lê Quý Đôn,1,THPTQG,15,THTT,6,Thừa Thiên Huế,35,Tiền Giang,19,Tin Tức Toán Học,1,Titu Andreescu,2,Toán 12,7,Toán Cao Cấp,3,Toán Chuyên,2,Toán Rời Rạc,5,Toán Tuổi Thơ,3,Tôn Ngọc Minh Quân,2,TOT,1,TPHCM,125,Trà Vinh,5,Trắc Nghiệm,1,Trắc Nghiệm Toán,2,Trại Hè,34,Trại Hè Hùng Vương,25,Trại Hè Phương Nam,5,Trần Đăng Phúc,1,Trần Minh Hiền,2,Trần Nam Dũng,9,Trần Phương,1,Trần Quang Hùng,1,Trần Quốc Anh,2,Trần Quốc Luật,1,Trần Quốc Nghĩa,1,Trần Tiến Tự,1,Trịnh Đào Chiến,2,Trung Quốc,12,Trường Đông,19,Trường Hè,7,Trường Thu,1,Trường Xuân,2,TST,55,Tuyên Quang,6,Tuyển Sinh,3,Tuyển Tập,44,Tuymaada,4,Undergraduate,66,USA,44,USAJMO,10,USATST,7,Uzbekistan,1,Vasile Cîrtoaje,4,Vật Lý,1,Viện Toán Học,2,Vietnam,4,Viktor Prasolov,1,VIMF,1,Vinh,27,Vĩnh Long,20,Vĩnh Phúc,63,Virginia Tech,1,VLTT,1,VMEO,4,VMF,12,VMO,46,VNTST,22,Võ Anh Khoa,1,Võ Quốc Bá Cẩn,26,Võ Thành Văn,1,Vojtěch Jarník,6,Vũ Hữu Bình,7,Vương Trung Dũng,1,WFNMC Journal,1,Wiles,1,Yên Bái,17,Yên Định,1,Yên Thành,1,Zhautykov,11,Zhou Yuan Zhe,1,
ltr
item
MOlympiad: Baltic Way Mathematical Competition 1996 Solutions
Baltic Way Mathematical Competition 1996 Solutions
MOlympiad
https://www.molympiad.net/2017/08/baltic-way-mathematical-competition-1996-solutions.html
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/
https://www.molympiad.net/2017/08/baltic-way-mathematical-competition-1996-solutions.html
true
2506595080985176441
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy